Paskelbta: Kt, Rgp 1st, 2013

Apsileidėliai nebus toleruojami

Dalintis
Žymos

Artimiausiu metu keisis nenaudojamų, apleistų žemės sklypų apmokestinimo tvarka. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bus patvirtintas nenaudojamų žemės sklypų Raseinių rajone nustatymo aprašas, kuris reglamentuos tokių sklypų sąrašo sudarymo ir keitimo tvarką bei sąlygas.
Pagal projektą numatoma, jog į apleistųjų sąrašą paklius tie sklypai, kuriuose esantis nekilnojamasis turtas patikrinimo metu bus pripažintas nenaudojamu, apleistu, griūvančiu ar avarinės būklės, jei sklypas bus nešienaujamas, jei sklype bus laikomos statybinės ar aplinką teršiančios medžiagos (išskyrus tam numatytas vietas), jei netvarkingai mėtysis techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai ir kt.
Pagal projektą numatoma, jog į „juodąjį sąrašą“ nepateks tie sklypai, jei bus kompetentingos institucijos nustatytas apribojimas naudoti žemės sklypą ar jo dalį (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui dėl jam inkriminuojamos neteisėtos veikos arba žemės sklypu ar jo dalimi negalima naudotis ir / ar jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo turtu, įsiteisėjimo, bei jei nuo žemės sklypo įsigijimo pradžios praėjo mažiau kaip metai.
Tie sklypai, kurie bus pripažinti kaip nenaudojami bei apleisti, bus apmokestinti maksimaliu mokesčio tarifu.
Tačiau jei apleistos žemės ar sklypo savininkas pakeis savo valdos būklę, apie pasikeitusias aplinkybes jis privalo nedelsdamas informuoti Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių bei pateikti tai pagrindžiančią informaciją iki einamųjų metų liepos 1 d. Tik tuomet toks žemės sklypas būtų išbraukiamas iš sąrašo ir jam Tarybos nustatyti nenaudojamiems žemės sklypams žemės mokesčio tarifai tais metais būtų netaikomi. Jei žemės sklypo ar jo dalies savininkas apie pasikeitusias aplinkybes Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrių informuos po einamųjų metų liepos 1 d., žemės sklypas bus išbraukiamas iš sąrašo nuo ateinančio mokestinio laikotarpio pradžios ir jam tais metais bus taikomi Tarybos nustatyti tarifai.

Palikti Komentarą

XHTML: Galite naudoti html žymas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>