Muziejus

Paskelbė admin Laikas Antradienis, gegužės 25th, 2010 Su 0 Comments

KRAŠTOTYROS MUZIEJUS

Vytauto g. 94, Ariogala, LT-60260 Raseinių r.

Vadovė
Rasa Zakaitė

Tel. (8~428) 50241

El.paštas: ariogalosgimnazija@raseiniai.lt

Ariogalos vidurinės mokyklos muziejus įkurtas 1976 m. Muziejaus pagrindą tuo metu sudarė mokytojos Danutės Ušinskienės ir mokyklos mokinių surinkti eksponatai. Dabar muziejininkams vadovauja Rasa Zakaitė, pierš tai Agnė Globienė. Mokyklos muziejuje sukaupta daugiau kaip 1 000 eksponatų, iškalbingai pasakojančių apie Ariogalos krašto istoriją ir gyventojų buitį. Itin įdomūs ir vertingi čia eksponuojami akmeniniai kirvukai, kaulinis durklas, ietigaliai, žiedai, antsmilkinis. Muziejuje yra daug medinių buities rakandų. Tai verpimo rateliai, linų brauktuvės, šepečiai, spragilai. Saugomi ir tarpukario žurnalų rinkiniai „Lietuvos mokykla“ (padovanojo kunigas Tautkus). Renkama, sisteminama kraštotyrinė medžiaga apie Ariogalos daugiakultūrinį paveldą.
Muziejuje įrengtos dvi ekspozicijos: „Ariogalos krašto istorijos nuo seniausių laikų iki XX a. vidurio“ ir etnografijos. Jos kasmet atnaujinamos aktualia ir vertinga medžiaga. Artimiausiu laiku planuojama įrengti dar vieną ekspoziciją – „Ariogalos mokykla“.