Paskelbta: Tr, Kov 28th, 2012

Pagalba šeimoms, auginančioms mažus vaikus, bus teikiama koordinuotai

Dalintis
Žymos

Šalies ekonominė ir socialinė padėtis kelia naujus iššūkius pagalbos vaikui ir šeimai sistemai. Prastėjanti vaikų sveikata ir didėjantis neįgalių vaikų skaičius, emigracija, augantis skurdo rizikos lygis šeimose verčia ieškoti naujų, kompleksinių, nukreiptų į vaiko ir šeimos poreikius, pagalbos būdų.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 dienos nutarimu Nr.138-6073 patvirtintą Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašą, Raseinių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybėje) 2012 m. vasario mėnesį sudaryta kompleksinės pagalbos koordinavimo ir teikimo komanda, o 2012 m. kovo 22 d. Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas kompleksinės pagalbos Svivaldybės šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo tvarkos aprašas.
Dabar mažus vaikus auginančioms šeimoms, kurios nori gauti Savivaldybės įstaigų teikiamas švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros ir kitokias paslaugas, nebereikės vaikščioti nuo vieno specialisto prie kito, iš įvairių įstaigų rinkti dokumentus. Pagal jau minėtą tvarką kompleksinės pagalbos koordinavimo ir teikimo komanda, gavusi prašymą iš tėvų ar kitų įstaigų, visapusiškai išnagrinės vaiko ir jo tėvų problemas, poreikius, parengs konkretų pagalbos veiksmų planą (t.y., kas, kokią pagalbą, kaip dažnai ir kur teiks) ir jį įgyvendins.
Raseinių rajone rajone veikia šios pagalbos vaikui ir jo šeimai įstaigos:
– ugdymo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (lopšeliai-darželiai Ariogaloje, Raseinių mieste („Saulutė“, „Liepaitė“), darželiai Girkalnyje, Nemakščiuose, Viduklėje) bei priešmokyklinio ugdymo programas (Ariogalos gimnazija, Betygalos Maironio vidurinė mokykla, Raseinių „Kalno“ vidurinės mokyklos Katalikiškos dvasios skyrius, Raseinių Šaltinio vidurinė mokykla, Šiluvos vidurinė mokykla, Ilgižių, Paupio, Pryšmančių, Žaiginio Pranciškaus Šivickio pagrindinės mokyklos);
– Raseinių pedagoginė psichologinė tarnyba, teikianti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą 1-6 metų vaikams, informacinę, konsultacinę, švietimo pagalbą tėvams;
– Raseinių rajono švietimo centras, vykdantis tikslines suaugusiųjų mokymo programas tėvams;
– Raseinių socialinių paslaugų centras, teikiantis bendrąsias socialines paslaugas, asmens higienos ugdymo ir palaikymo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms, neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugas, socialines pedagogines paslaugas vaikams vaikų dienos užimtumo centre, sprendžiantis vaiko pavėžėjimo į ugdymo, medicinos įstaigas arba specialistų pavežėjimo iki vaiko gyvenamosios vietos galimybių klausimus;
– VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centras, VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras, teikiantys informacinę, konsultacinę, metodinę, švietimo pagalbą šeimoms, besilaukiančioms kūdikio, gimus kūdikiui, jo auginimo, priežiūros, sveikos gyvensenos, sveikos vaikų mitybos klausimais.
Jei tėvai pageidauja tik vienos kurios konkrečios pagalbos (švietimo, sveikatos priežiūros ir pan.), kaip ir iki šiol, registruojasi toje pagalbos vaikui ir šeimai įstaigoje, kurios pageidauja. Tačiau jei tėvai nori gauti ir socialinę paramą, ir švietimo, ir sveikatos priežiūros bei kitokią pagalbą vienu metu, tuomet gali kreiptis į Raseinių pedagoginę psichologinę tarnybą adresu V.Grybo g. 33, Raseiniai, telefonu (8 428) 51 571.
Kompleksinė pagalba vaikui ir šeimai gali būti teikiama ne tik tėvų ar vaiko globėjų pageidavimu, bet ir rekomendavus Savivaldybės vaiko teisių apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, seniūnijų, teisėsaugos ir kitoms institucijoms.
Įgyvendinant kompleksinės pagalbos koordinavimo ir teikimo tvarką, siekiama kiekvienam vaikui sudaryti sąlygas gyventi visavertį gyvenimą, užtikrinti lygias mokymosi starto galimybes bei dalyvavimą visuomenės gyvenime.

Reda Kunickienė, Raseinių PPT direktorė, atliekanti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus funkcijas

Palikti Komentarą

XHTML: Galite naudoti html žymas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>