Paskelbta: An, Spa 16th, 2012
Naujienos | Paskelbė admin

Parengtas Ariogalos miesto teritorijos bendrasis planas

Dalintis
Žymos

Raseinių rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Ariogalos miesto teritorijos bendrojo plano rengimas“, finansuotą pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“.
Bendra projekto vertė – 97 tūkst. Lt, iš jų 82,5 tūkst. Lt (85 %) sudarė Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšos, 14,5 tūkst. Lt (15 %) – Savivaldybės administracijos bendrojo finansavimo lėšos.
Projekto tikslas – parengti Ariogalos miesto teritorijos bendrąjį planą, įgyvendinant Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.
Parengtas Ariogalos miesto teritorijos bendrasis planas, leis suformuoti teritorijos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti jos naudojimo, apsaugos prioritetus, teritorijos funkcines zonas, suformuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją, nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti, keisti detaliuosius planus, rezervuotos teritorijos komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikių tenkinimui reikalingų objektų statybą, užtikrinant šios teritorijos darnų vystimąsį bei racionalų teritorijos išteklių naudojimą, atsižvelgiant į Raseinių rajono savivaldybės teritorijos plėtros ilgalaikius tikslus. Taip pat yra sudarytos sąlygos integruoti ir įteisinti jau parengtus ir/ar perspektyvoje rengtinus specialiuosius ir detaliuosius planus, kurie reikalingi plečiant pramonines veiklas, statant naujus objektus, siekiant skatinti investicinį aktyvumą ir ekonominį augimą, laikantis subalansuotos plėtros principų.

Daiva Daugėlienė, projekto koordinatorė, Raseinių r. sav. administracijos, Ekonomikos ir ūkio departamento Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė

Palikti Komentarą

XHTML: Galite naudoti html žymas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>