Paskelbta: Št, Bal 7th, 2012

Paskelbtas paramos kaimo bendruomenių projektams konkursas

Dalintis
Žymos

Kaimo bendruomenės nuo 2012 m. kovo 30 d. iki balandžio 30 d. gali teikti paraiškas valstybės paramai gauti. Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras paraiškų lauks adresu Universiteto g. 8A – 203, Akademija, Kauno r. 2012 metams bendruomenių projektams finansuoti iš valstybės biudžeto numatyta beveik 2,9 mln. Lt. Parama kaimo bendruomenių projektams bus skiriama pagal 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 3D-193 (Žin., 2012-03-27 Nr.36-1797) patvirtintas Paramos kaimo bendruomenių veiklai remti teikimo taisykles. Valstybės biudžeto lėšomis kompensuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 25 tūkst. litų. Projektas turi būti viešojo pobūdžio nesiekiantis pelno, susijęs su daugumos kaimo vietovės gyventojų interesų tenkinimu.

Šių metų taisyklėse numatyta, kad paramos prašyti gali kaimo bendruomenės pagal keturias veiklos sritis:
– kaimo vietovėje esančioms viešosioms erdvėms sutvarkyti ir pritaikyti jas kaimo gyventojų poreikiams;
– maisto produktų gamybos cechams įrengti kaimo bendruomenėms priklausančiose patalpose;
– kaimo bendruomenei priklausančių ūkinių gyvūnų laikymo ir priežiūros sąlygoms sudaryti;
– kaimo bendruomenių materialinei techninei bazei stiprinti ir (arba) sukurti.

Bendruomeninės organizacijos, pernai pasirašiusios paramos sutartis, šiais metais negali pretenduoti į valstybės skiriamą paramą, o projektams, surinkusiems vienodą balų skaičių, pirmenybė bus teikiama anksčiau pateiktai ir užregistruotai paraiškai. Bendruomenėms, pirmą kartą teikiančioms paraiškas nacionalinei paramai gauti, bus skirti 6 prioritetiniai balai. Bendruomenės paraiškas turi pateikti ne tik atspausdintas ant popieriaus, bet įrašytas ir į kompiuterinę laikmeną (pvz., CD). Užpildyta paraiškos forma (1 priedas) turi būti įrašyta Word formatu. Už pateiktų paraiškų vertinimą, kaip ir pernai, atsakingas Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras, kurio parengtas projektų vertinimo ataskaitas svarstys žemės ūkio ministro įsakymu sudarytas projektų atrankos komitetas. Galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo priims žemės ūkio ministras. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos sudarys paramos sutartis su patvirtintais paramos gavėjais. Taisyklėse numatyta, kad bendruomenei pasirašius paramos sutartį, Agentūra išmokės avansą, kurio dydis sieks 65 proc. sutartyje numatytos paramos sumos. Projektas turi būti įgyvendintas ir mokėjimo prašymas pateiktas iki šių metų lapkričio 15 d.
Dėl taisyklių paaiškinimo ir paraiškos pildymo klausimais galima kreiptis į Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistę Loretą Sirvidienę (V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, 106 kab.), tel.: 79 606, 8 615 31 960, el. p. loreta.sirvidiene@raseiniai.lt.

Paramos kaimo bendruomenių veiklai remti teikimo taisyklės
Paraiškos forma
Pildymo instrukcija
Projekto administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo lentelė
Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
Paramos paraiškos vertinimo ataskaita
Paramos paraiškų vertinimo suvestinė

Palikti Komentarą

XHTML: Galite naudoti html žymas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>