Paskelbta: Tr, Lap 23rd, 2011
Naujienos | Paskelbė admin

Skelbiamas 2012 metų savivaldybės aplinkosaugos priemonių ir aplinkosaugos švietimo projektų konkursas

Dalintis
Žymos

Raseinių rajono savivaldybės administracija skelbia 2012 metų savivaldybės aplinkosaugos priemonių ir aplinkosaugos švietimo projektų, finansuojamų iš rajono Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, konkursą. Konkurse gali dalyvauti, pateikdami paraišką rajono Savivaldybės administracijai, visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, mokslo ir švietimo įstaigos ir kiti juridiniai asmenys. Paraiškas reikalinga pateikti pagal rajono Savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-171 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo, rengimo, vykdymo, kontrolės tvarkos aprašo bei paraiškos ir ataskaitos formų patvirtinimo“ patvirtintą tvarką ir rajono Savivaldybės administracijos 2011 m. spalio 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. (5.3)A1-856 „Dėl Savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas taisykles (toliau – aplinkosaugos švietimo projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisyklės).

Paraiškoje be įprastų rekvizitų (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, pareigos, antspaudas, parašas) turi būti:
• aiškiai įvardyta ir aprašyta priemonė, kuriai įgyvendinti (įsigyti) būtinas finansavimas (įgyvendinimo vieta ar numatyti kiti finansavimo šaltiniai);
• nurodytas lėšų poreikis (lokalinė darbų sąmata ar preliminarus apskaičiavimas);
• jei turima, pridėti finansavimui suteikti papildomus dokumentus (rekomendacijos, kopijos, protokolų nuorašai ir kt.), susijusius su priemonių įgyvendinimu.
Laiku pateiktas paraiškas vertina ir lėšas skiria rajono Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta projektų atrankos komisija, vadovaudamasi direktoriaus įsakymu patvirtintomis savivaldybės aplinkosaugos švietimo projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisyklėmis.
Paraiškos, neatitinkančios LR Aplinkos ministerijos parengtų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijų, nevertinamos, apie tai yra informuojamas paraiškos teikėjas.
Projektus prašome pateikti iki š. m. gruodžio 1 d. rajono Savivaldybės administracijai adresu: V. Kudirkos g. 5, Raseiniai.
Papildoma informacija teikiama telefonu 8 428 79 556 arba el. paštu vilma.kundrotiene@raseiniai.lt.

Palikti Komentarą

XHTML: Galite naudoti html žymas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>