Lopšelis-darželis

Paskelbė admin Laikas Antradienis, gegužės 25th, 2010 Su 0 Comments

ARIOGALOS LOPŠELIS-DARŽELIS

Slėnio g. 7a, Ariogala, LT-60265 Raseinių r.

El.paštas: ariogalosld@raseiniai.lt

Ariogaloje pirmasis vaikų darželis įsteigtas 1942 m. Tuo metu darželio vedėja dirbo Adelė Zaveckaitė, patarnautoja – Kazimiera Ašmienė, auklėtoja – Elena martinėnaitė.
Po dešimties metų, 1952 m., darželis persikėlė į naujas patalpas. Nuo 1958 iki 1965 m. darželiui vadovavo Angelė Bužinskienė.1961 m. darželis buvo pertvarkytas į lopšelį-darželį ir persikėlė į naujas patalpas.
Tuo metu jame veikė trys grupės, viena iš jų – dūdykių grupė. Dirbo įelios auklėtojos, įstaigai vadovavo Antanina Godliauskienė. Iki mokyklinėje įstaigoje buvo dirbama pagal Lietuvos TSR švietimo ministerijos vaikų darželio programą.
1986 m. rugsėjo mėnesį darželis persikėlė į didelį, erdvų naują pastatą, esantį Smėlynų gatvėje. Naujajame lopšelyje-darželyje veikė 12 grupių, kurias lankė apie 200 vaikų. Tuo metu Ariogaloje veikė ir lopšelis-darželis „Pingvinas“, kuris priklausė melioracijos statybos valdybai.
Nuo 1990 iki 1992 m. lopšelio-darželio vedėja dirbo Jovita Minelgienė. Tuo metu, sumažėjus vaikų, lopšelyje-darželyje liko tik 5 grupės.
1992 m. lopšeliui darželiui vadovauti pradėjo Rasa Šadauskienė. Jos iniciatyva buvo įkurta grupė specialiųjų poreikių vaikams, kurioje buvo ugdomi 5 vaikai su negalia. 1994 m. pradėjo veikti priešmokyklinė grupė, kurią lankė 14 vaikų. Nuo 1999 m. buvo įkurtos dar 2 grupės. Darželis dirbo pagal kūrybinio-kompleksinio ugdymo programą „Vėrinėlis“. Ši programa buvo pasirinkta todėl, kad ji, keičiantis požiūriui į vaikų mokymą, teikė geras sąlygas ikimokyklinio ugdymo realizavimui. Dalykinį mokymą pakeitė vaiko ugdymas veikla kampeliuose.
Esminė lopšelio-darželio integracijos kryptis – meninė veikla, orientuota į ugdytinių prigimtinių galių atskleidimą, doro, laisvo, atsakingo žmogaus ugdymą. Didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimui su šeima ugdant vaiko asmenybę, gerbiant ir saugant jo individualumą. Siekiama patenkinti pagrindinius vaikų poreikius – judėti, pažinti, bedrauti, išreikšti save.