Paskelbta: Pn, Sau 13th, 2012
Gyventojams | Paskelbė admin

Tęsiama asbesto turinčių gaminių inventorizacija Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje

Dalintis
Žymos

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 351 patvirtintą Asbesto šalinimo programą, atsižvelgdama į Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“, įgyvendinimą planavimo būdu taisykles, 2011 m. rugsėjo 27 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr.(1.1)TS-191 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-267 patvirtintą asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašą, rajono Savivaldybė tęsia asbesto turinčių gaminių inventorizaciją.

Statinio savininkas, naudotojas, administratorius ar statinio techninis prižiūrėtojas nustatęs, kad pastato konstrukcijose yra asbesto turinčių gaminių, atlieka asbesto turinčių gaminių pirminę inventorizaciją ir užpildo Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos formą (toliau – ataskaita) dviem egzemplioriais, vieną egzempliorių pasilieka sau, vėliau jis bus reikalingas teikiant paraišką paramai gauti, o antrąjį pateikia:
1. Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui – butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administratorius SĮ „Raseinių butų ūkis“, inžinerinių tinklų naudotojai, daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkai, jungtinės veiklos sutarties įgalioti asmenys, ugdymo ir kitų savivaldybės įstaigų vadovai, rajono Savivaldybės įmonių vadovai, Raseinių miesto privačių įmonių ir kitų įstaigų vadovai ar statinių techniniai prižiūrėtojai.
Ataskaita, nurodant gavėją – Raseinių rajono savivaldybės administraciją, išsiunčiama paštu adresu V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, LT-60150 arba pateikiama į rajono Savivaldybės administracijos 115 kabinetą. Telefonai pasiteirauti: (8 428) 79 572, 8 687 92 347. Ataskaitos teikėjas vienu iš jam patogių būdų privalo įsitikinti, kad ataskaita pasiekė adresatą.
2. Raseinių, Ariogalos miestų, Raseinių rajono seniūnijoms, kurių teritorijoje yra inventorizuojamas objektas – 1-2 butų gyvenamųjų namų naudotojai, negyvenamųjų pastatų (administracinių, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, garažų, gamybos ir pramonės, sandėliavimo, poilsio, sporto, religinės, specialiosios, pagalbinio ūkio, kitos (fermų, ūkio, skirtų žemės ūkiui tvarkyti, sodininkų bendrijų) paskirties pastatų naudotojai ar statinių techniniai prižiūrėtojai.
Ataskaita, nurodant gavėją – Raseinių rajono savivaldybės administraciją – atnešama į seniūniją, kurios teritorijoje yra inventorizuojamas objektas, ir pateikiama seniūnui ar už asbesto turinčių gaminių ataskaitų priėmimą atsakingam specialistui.

Prašome statinio savininkus, naudotojus, administratorius ar statinio techninius prižiūrėtojus pratęsti asbesto turinčių gaminių pirminę inventorizaciją ir teikti Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitas ne vėliau kaip iki 2012 m. kovo 31 d. Atkreipiame dėmesį į tai, kad į ataskaitą ir pranešimo apie asbesto turinčių gaminių pašalinimą iš aplinkos formą įrašomi tik teisiškai įregistruoti statiniai turintys unikalų numerį. Ataskaita pildoma kiekvienam inventorizuotam pastatui atskirai, vadovaujantis Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos pildymo tvarkos aprašo reikalavimais. Rajono Savivaldybės administracija gali paprašyti ataskaitą pateikusio asmens patikslinti ir (ar) paaiškinti ataskaitoje pateiktus duomenis bei pateikti nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylą duomenims patikrinti ar patikslinti.

Asbesto turinčių gaminių pirminės inventorizacijos metu nustačius, kad šių gaminių būklė yra gera (III pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis), statinių naudotojai (savininkai) arba sutarties pagrindu paskirti statinių techniniai prižiūrėtojai turi atlikti pakartotinę asbesto turinčių gaminių inventorizaciją po 10 metų ir teikti ataskaitas rajono Savivaldybės administracijai.

Asbesto turinčių gaminių pirminės inventorizacijos metu nustačius, kad šių gaminių būklė yra patenkinama (II pašalinimo iš aplinkos skubumo laipsnis), statinių naudotojai (savininkai) arba sutarties pagrindu paskirti statinių techniniai prižiūrėtojai turi atlikti pakartotinę asbesto turinčių gaminių inventorizaciją po 5 metų ir teikti ataskaitas Raseinių rajono savivaldybės administracijai.
Jei asbesto turinčių gaminių pirminės inventorizacijos metu nustatoma, kad gaminių būklė yra nepatenkinama, asbesto turintys gaminiai yra sutaisomi (sumažinama aplinkos tarša asbestu, pagerinama asbesto turinčių gaminių būklė), statinių naudotojai (savininkai) arba sutarties pagrindu paskirti statinių techniniai prižiūrėtojai turi atlikti pakartotinę asbesto turinčių gaminių inventorizaciją ir teikti ataskaitas rajono Savivaldybės administracijai ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d.

Asbesto turinčius gaminius saugiai pašalinus iš aplinkos pastato remonto, rekonstravimo ar griovimo metu, pastato naudotojas (savininkas) ar sutarties pagrindu paskirtas techninis prižiūrėtojas per 3 mėnesius nuo darbų pabaigos užpildo du pranešimo apie asbesto turinčių gaminių pašalinimą iš aplinkos egzempliorius ir vieną pateikia rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui, kitą egzempliorių jis saugo pats.

Pagal statinių naudotojų (savininkų) arba statinių techninių prižiūrėtojų pateiktas Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitas ir pranešimus apie asbesto turinčių gaminių pašalinimą iš aplinkos, surinkęs inventorizacijos duomenis iš seniūnijų, rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius nustatyta tvarka sudaro asbesto turinčių gaminių sąrašus ir iki kiekvienų metų kovo 31 d. juos teikia Aplinkos ministerijos Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai, kuri administruoja asbesto turinčių gaminių inventorizacijos duomenų bazę.

Konsultacijas asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitų teikimo klausimais teikia seniūnijos ir rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyresn. specialistas Romanas Evseičikas, tel.: 79 572, 8 687 92 347, darbo dienomis nuo 8.00 iki 11.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val.

Palikti Komentarą

XHTML: Galite naudoti html žymas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>