Paskelbta: Kt, Vas 6th, 2014
Gyventojams | Paskelbė admin

Valstybinė pensija – nuo penkių

Dalintis
Žymos

Nuo šių metų sausio Socialinės paramos skyrius priima prašymus antrojo laipsnio valstybinėms pensijoms gauti iš motinų, pagimdžiusių, išauginusių iki 8 metų ir gerai išauklėjusių 5 ir daugiau vaikų. Iki šiol teisę į antrojo laipsnio valstybinę pensiją turėjo motinos, išauginusios 7 ir daugiau vaikų. Motinos, turinčios teisę į šią pensiją, turi būti sulaukusios senatvės pensijos amžiaus arba joms turi būti pripažintas 0-40 proc. darbingumo lygis. Antrojo laipsnio valstybinės pensijos dydis – 400 litų.

Kartu su prašymu motinos arba jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašą, gyvenimo aprašymą, visų vaikų gimimo liudijimus, mirusių vaikų mirties liudijimus, ištekėjusių dukterų santuokos liudijimus. Jei motinai pripažintas 0-40 proc. darbingumo lygis, privaloma pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotą darbingumo lygio pažymos nuorašą. Būtinos visų vaikų charakteristikos, parašytos mokymo įstaigų arba darbdavių (arba seniūnijų darbuotojų), o nuolat gyvenančių užsienyje – tos valstybės kompetentingos institucijos. Charakteristikos turi būti išduotos ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki daugiavaikės motinos prašymo pensijai pateikimo dienos. Pateiktuose dokumentuose negali būti neatitikimų, privalo sutapti mamos ir visų vaikų gimimo liudijimuose nurodyti duomenys (pvz. negali viename dokumente vaiko vardas būti Bronius, o kitame – Bronislovas, viename – Jurga, o kitame – jau Jurgita ir pan.).
Į antrojo laipsnio valstybinę pensiją pretenduojančios daugiavaikės motinos ir jų išauginti vaikai turi atitikti kai kuriuos kriterijus: daugiavaikės motinos pagimdyti (įvaikinti) vaikai turi būti gerai išauklėti. Vaikai laikomi gerai išauklėtais, jeigu jie išauginti dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, gerbia savo tėvus, kitus šeimos narius, globoja juos senatvėje ar negalios atveju, tausoja jų palikimą, laikosi visuomenės nustatytų elgesio normų, o vaikas nelaikomas gerai išauklėtu, jeigu, neatsižvelgiant į amžių, jis nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą. Išnykęs teistumas ar ne, neturi reikšmės. Vertinamas ir pačios motinos elgesys: ar dorai auklėjo ir prižiūrėjo savo vaikus, rūpinosi jų sveikata, dvasiniu ir moraliniu ugdymu, išlaikė juos, įdiegė jiems teigiamas savybes ir įpročius, apsaugojo juos nuo žalingos įtakos ir jos padarinių, ar ji, atsižvelgdama į vaikų fizinę ir protinę būklę, sudarė jiems palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikai būtų parengti savarankiškai gyventi visuomenėje ir taptų gerais savo šalies piliečiais.
Daugiavaikės motinos elgesys nelaikomas atitinkančiu visuomenės pripažintas elgesio normų, jeigu ji buvo nuteista už nusikaltimo vaikui ir šeimai padarymą, jei jos nusikaltimas sutrikdė jos vaiko (vaikų) sveikatą ar net atėmė gyvybę, jei netinkamai auklėjo vaikus ir dėl to vaikas (vaikai) atėmė sau gyvybę ar susiluošino, jei vaikai buvo globojami valstybės kūdikių namuose ar kitose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, jei motinai įstatymų nustatyta tvarka buvo apribota tėvų valdžia, atimtos ar apribotos motinystės. Į valstybinę pensiją negali pretenduoti ir tokios motinos, jei šeima, kurioje augo ar auga vaikai, yra priskirtina socialinės rizikos šeimoms dėl to, kad daugiavaikė motina piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, kad yra priklausoma nuo azartinių lošimų. Negaus valstybinės pensijos ir tokios motinos, kurios naudoja psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą prieš savo vaikus, jei gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams.
Socialinės paramos skyrius, priėmęs dokumentus antrojo laipsnio valstybinei pensijai gauti, teiks juos LR pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai. Jeigu komisija nutars tokią pensiją skirti, ši bus skiriama nuo kito mėnesio pirmos dienos ir mokama už praeitą mėnesį. Komisija, remdamasi Savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis, turi teisę ir neskirti daugiavaikei motinai antrojo laipsnio valstybinės pensijos, jeigu motinos pagimdyti (įvaikinti) ir išauginti vaikai piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, jei jie yra priklausomi nuo azartinių lošimų, jei naudoja psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą prieš savo vaikus, jei gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams. Taip pat valstybinė pensija gali būti neskiriama, jei vaikui per vienerius metus skirtos dvi ir daugiau administracinių nuobaudų už viešosios tvarkos pažeidimus, jeigu nesuėjęs terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda.
Dėmesio: prašymas Socialinės paramos skyriuje registruojamas tik tuomet, kai asmuo jau turi visus reikiamus dokumentus.

Palikti Komentarą

XHTML: Galite naudoti html žymas: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>